Drukuj

Właściwość miejscowa

in Inne
15. 11. 25
posted by: Super User
Odsłony: 5662

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. (Art. 8.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.06.167.1191 – tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu - Ewa Czaplińska-Sikora jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru.


W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Opolu Rewir Komorniczy obejmuje miasto Opole oraz obszar gmin: