OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANI KW 52279 [NKW OP1O/00052279/0

20. 02. 24
posted by: komornik
Odsłony: 495

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora, iż na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 10:00 w: Opole ul. Generała Zajączka 18 ( biuro komornika ) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
położonej: 48-100 Niemodlin, działka nr 112,
     dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 52279  [NKW OP1O/00052279/0

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship