1.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora (tel. 0-77 4565372) ogłasza, że: dnia 28-04-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul.Ozimska 60 A w sali nr  201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
    należącej  do:
    KLF POLSKA Sp. Z O.O.
    stanowiącej :
    Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 371 z k.m 7 o powierzchni 0,1309 ha będąca w użytkowaniu wieczystym do dnia 10.06.2093r. z zespołem budynków w zabudowie zwartej o zróżnicowanej wysokości, stanowiące odrębną od gruntu własność. W stanie przeszłym na nieruchomości była prowadzona działalność hotelowo-gastronomiczna. W zakresie wyceny nie są ujęte żadne ruchomości z przeszła działalnością.  LOKALIZACJA: Działka z budynkiem położona jest w Opolu w obrębie Gosławic, na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Oleskiej. Na działce posadowiony jest zespół budynków o rzucie w obrysie ścian zbliżonym do litery C. Łaczna pow. zabudowy około 700 m2. W obrębie całego budynku można wyróżnić 5 budynków. Budynki główne to: 1) budynek w zabudowie półzwartej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia w którym w stanie aktualnym jest restauracja.  2) budynek w zabudowie zawartej, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia w którym w stanie aktualnym prowadzona jest działalność gastronomiczna i hotelowa.  Pozostałe obiekty to budynki parterowe ze stropodachami płaskimi pokryte papą.  
Na nieruchomości ustanowione są hipoteki na rzecz : BPS O/Opole, Prezydenta Miasta Opola, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, Gmina Lądek Zdrój.    
WARTOŚĆ:
1) Prawo użytkowania wieczystego do działki gruntu ozn. nr 371 z k.m. 7 o pow. 0,1309 ha do dnia 10.06.2093 r. - 208.000,00 zł.  
2) Prawo własności do budynków stanowiących odrębna od gruntu własność - 475.000,00 zł. RAZEM: 683.000,00 zł + VAT 23% - 157 090,00zł = 840 090,00zł
    położonej:
    45-231 Opole, ul.Oleska 145,
    dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00111157/1 .

Suma oszacowania wynosi 840 090,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    630 067,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 84 009,00zł w gotówce.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu
48 10203668 0000 5202 0093 0305
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

2.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora (tel. 0-77 4565372) ogłasza, że: dnia 12-05-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul.Ozimska 60 A w sali nr  15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 
    należącej  do:
    Jerzy Zaleski, Anna Zaleska
    stanowiącej :
    Lokal niemieszkalny - użytkowy nr 11 o powierzchni 103,02 m2 położony jest na parterze w pawilonie handlowo - usługowym "Karo" w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 19 B. Stan lokalu dobry.  Aktualnie w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza. Z prawem własności do lokalu nr 11 związany jest udział w wysokości 397/10 000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 8/42 z k.m. 38 o powierzchni 0,3440 ha do dnia 19.07.2102r OP 1O/00072299/2 oraz prawem współwłasności do części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w budynku posadowionym na tej działce.   Wyszacowana wartość rynkowa prawa własności wynosi - 307 900.00zł + 70 817,00zł (  23% podatku VAT ) = 378 717,00zł
    położonej:
    45-710 Opole, ul.Niemodlińska 19 B/11,
    dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00107171/4 .

Suma oszacowania wynosi 378 717,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    284 037,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37 871,70zł w gotówce.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu
48 10203668 0000 5202 0093 0305
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

3.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora (tel. 0-77 4565372) ogłasza, że: dnia 29-05-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul.Ozimska 60 A w sali nr  129, odbędzie się druga licytacja udziału 2/4 nieruchomości 
    należącej  do Edward Chichłowski
    stanowiącej :
    udział wynoszący 2/4 we współwłasności nieruchomość gruntowej zabudowanej o pow. 0,0376ha obejmującej działki oznaczone nr ewidencyjnymi 425/77 oraz 426/77. Nieruchomość jest zlokalizowana na osiedlu domków jednorodzinnych "Zawada", które położone jest przy granicy z miastem Opole. Od strony zachodniej położone jest osiedle podobnych budynków jednorodzinnych "Medyk", które jest już w granicach miasta. Od strony północnej osiedla znajduje się centrum handlowe Turawa Park. Dojazd do nieruchomości dogodny ze wszystkich stron miasta. Bezpośredni wjazd z ulicy Klonowej o nawierzchni utwardzonej. Na nieruchomości znajduje się budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej- segment narożny- o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej wzniesionej ponad teren. Wejście na poziom parteru poprzez schody zewnętrzne ( wysoki parter). Ściany budynku murowane, dach konstrukcji drewnianej z pokryciem gontami bitumicznymi. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem naturalnym-żywopłot z tui oraz od frontu i strony południowo-zachodniej ogrodzeniem z paneli stalowych mocowanych do murków z okładziną z cegły klinkierowej. Na całości podmurówka. W ogrodzeniu dwie bramy wjazdowe do garażu i pod wiatę dobudowaną do ściany podłużnej północnej. Budynek o pow. ok. 151 m2,  wybudowany w latach 90. Kond. podziemna: garaż, kotłownia, łazienka+wc, pomieszczenie gospodarcze, pokój. Parter: wiatrołap, salon z piecykiem stalowym wolnostojącym/kominek, kuchnia, wc. I piętro: 3 pokoje, łazienka+ wc, komunikacja. W budynku instalacje: wody, kanalizacji ogólnospławnej, elektryczna, gazu. Ogrzewanie budynku: c.o. gazowe.  Nieruchomość oszacowana na kwotę 478 900,00zł. Wartość udziału należącego do dłużnika oszacowana na kwotę 239 450,00zł
    Nieruchomość położona     46-022 Zawada,
    dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00080673/7 [NKW: OP1O/00080673/7].

Suma oszacowania wynosi 239 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    159 633,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 945,00zł w gotówce.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu
48 10203668 0000 5202 0093 0305
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

4.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora (tel. 0-77 4565372) ogłasza, że: dnia 21-06-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul.Ozimska 60 A w sali nr  129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 
    należącej  do:    Krzysztof Kampa, Danuta Kampa     stanowiącej :
    Działka oznaczona numerem 448 z k.m 6 o powierzchni 0,3400ha opisana w KW OP1O/00014932/8 położona w gminie Łubniany w miejscowości Dąbrówka Łubniańska przy ul. Oleskiej 60. W części środkowej działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym pod jednym dachem, wolnostojącym budynkiem gospodarczym i dwoma obiektami do rozbiórki.  Dojazd do dzialki trasą 446 o kierunku Kup-Jełowa z której jest zjazd na lokalną drogę o nawierzchni nieutwardzonej. Działka 448 z k.m 6 o powierzchni 0,3000 ha ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu. W części północnej przylega do trasy 446 o kierunku Kup-Jełowa. Bezpośredni wjazd jest niemożliwy, w tej części działka jest zalesiona użytek las VI.  W części środkowej działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym pod jednym dachem i innymi budynkami o charakterze gospodarczym. Teren działki w części południowej wymaga uporządkowania zarówno w zakresie niwelety jak i wywozu istniejącego składowiska gruzu i elementów budolanych. Działka nieogrodzona w granicach. Na działce posadowiony jest budynek, w obrysie prostokąta z dachem dwuspadowym, w obrębie którego znajduje się część mieszkalna i gospodarcza. Budynek wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, stropy drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy z pokryciem dachówką. Elewacja z cegły klinkierowej. Budynek nieużytkowany od ponad 2 lat.  Budynek wymaga remontu, w tym wymiany lub naprawy elementów, które były wykonane w trakcie częściowego remontu przeprowadzonego w okresie około 5 lat temu. Nieruchomość odpowiada warunkom opisanym w art.11 pkt 1 ustawy z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP, stanowi zorganizowaną całość gospodarczą, grunty nie zostały wyłączone z produkcji rolnej. Na nieruchomości ustanowione są hipoteki na rzecz: Banku Spółdzielczego w Łubnianach, Bank Ochrony Środowiska w Opolu  ( aktualnie ULTIMO  NSFIZ w Warszawie ).
Wyszacowana rynkowa wartość prawa własności  wynosi - 185 800,00zł
    położonej:    46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Oleskiej 60.
    dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00014932/8 .

Suma oszacowania wynosi 185 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     139 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 580,00zł w gotówce.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu
48 10203668 0000 5202 0093 0305
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

 

 

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship